Nemrznoucí směs kapalina Solafriz

 

Nemrznoucí směs - kapalina do solárních kolektorů, ústředních topení, apod., nyní i s moderními organickými inhibitory koroze!

 

Již přes 30 let vyrábíme nemrznoucí kapaliny (od roku 1985) do solárních panelů a ústředních topení  . Na konci minulého století byly vyvinuty moderní organické inhibitory koroze, u kterých je hlavní výhoda delší funkční doba a mnohem menší tvorba kalů, což vedlo k nutnosti častého odkalování náplní. V Solafrizu MI jsou tyto moderní inhibitory obsaženy a to v kombinaci pro ochranu všech kovů používaných pro teplosměnné systémy.


 

nemrznoucí kapalina do solárních kolektorů Solafriz MIC je netoxická nemrznoucí směs - kapalina na bázi monopropylengly­kolu, vhodná především do solárních kolektorů a ústředních topení s již přidanými nejmodernějšími organickými inhibitory koroze. Solafriz MIC se plní do čistých systémů ohřevu vody a podle potřeby se ředí měkkou vodou na požadovaný bod tuhnutí kapaliny.

Užití kterékoliv nemrznoucí náplně do systému ÚT je třeba vždy konzultovat s výrobcem kotlů. Solafriz MI se nedoporučuje míchat s jinými kapalinami bez předchozí konzultace s výrobci.  Po cca 3 letech provozu lze také zaslat vzorek (1 litr) kapaliny výrobci k posouzení změn nemrznoucí náplně během používání. Tato služba je bezplatná, účtuje se jen poštovné.

Pro systémy obsahuijící jen měď a nerez se dodává s vybranými inhibitory koroze Solafriz MMC. Ten se ředí vodou v stejně jako typ MIC. Další typ je do solárních kolektorů Solafriz MISC vykazující stejné vlastnosti jako MIC, jen vzhledem k tomu, že se doporučuje ředit max. jen 1:1 s vodou, je snížen odpovídajícně obsah inhibitorů koroze.

 


STANDARDNĚ DODÁVAME

Solafriz MIC (pro ÚT)  MISC (pro solární kolektory):

 

Cena bez obalu do 200 kg: 88 Kč vč. DPH/kg Lze i do vlastních obalů.

200 kg a více: 87Kč vč. DPH/kg .

(cena za obal - kanystr 25 l 120 Kč vč. DPH, obsah do 25 kg )


Koncentrace Solafrizu MIC Minimální teplota Hustota (g.cm-3)
50% –25,0 °C 1,038
41% –20,5 °C
35% –16,5 °C
31% –14,0 °C 1,028
28% –12,0 °C
25% –10,0 °C 1,023
23% –9,0 °C
21% –7,5 °C
19% –6,0 °C
18% –5,5 °C
16% –5,0 °C

 

Nejčastější ředění:

-25 °C 1 díl Solafrizu MIC a 1 díl vody (100  litrů směsi: 50 litrů solafrizu MIC 50 litrů vody)
- 20 °C 2 díly Solafrizu MIC a 3 dílů vody (100  litrů směsi: 40 litrů solafrizu MIC 60 litrů vody)
-15 °C 1 díl Solafrizu MIC a 2 díl vody (100  litrů směsi: 34 litrů solafrizu MIC 66 litrů vody)
-10 °C 1 díl Solafrizu MIC a 3 díly vody (100  litrů směsi: 25 litrů solafrizu MIC 75 litrů vody) nedoporučuje se! - málo inhibitorů


  


 

 

Solafriz O je netoxická nemrznoucí kapalina na bázi glycerinu. Solafriz O se plní do čistých systémů ohřevu vody a podle potřeby se může ředit měkkou vodou na požadovaný bod tuhnutí kapaliny. Solafriz O vykazuje pro vytápění horší tepelněpřenosné vlastnosti než Solafriz M, proto je určen jen pro speciální aplikace – např. ohřev vody pro napájení dobytka, plnění pneu stavební mechanizace, pryžotextilní solární kolektory atd., tedy tam , kde nelze použít typ Solafriz M. V daném stavu je použitelný od teplot –30 °C do 100 °C. Užití kterékoliv nemrznoucí náplně do systému ÚT je třeba vždy konzultovat s výrobcem kotlů. Solafriz O se nedoporučuje míchat s jinými kapalinami,bez předchozí konzultace s výrobci. Jako přísadu pro ochranu proti korozi lze použít např. Inhicor T. Při provozu se pak řídit doporučeními výrobce přísady. Po cca 3 letech provozu lze také zaslat vzorek (1 litr) kapaliny výrobci k posouzení změn nemrznoucí náplně během používání. Tato služba je bezplatná, účtuje se jen poštovné.

Solafriz O vykazuje při naředění měkkou vodou tyto body tuhnutí:

Koncentrace Bod tuhnutí Hustota při 20 °C
100% –30,0 °C
83% –24,0 °C 1,132
71% –19,0 °C 1,123
63% –16,0 °C 1,105
56% –13,5 °C
50% –11,5 °C
45% –10,0 °C 1,073
42% –8,5 °C
38% –7,0 °C
36% –6,0 °C
33% –5,5 °C 1,042

tedy:
3 díly Solafrizu O 1 díl vody cca –20,5 °C
2 díly Solafrizu O 1 díl vody cca –17,5 °C
1 díl Solafrizu O 1 díl vody cca –11,5 °C
1 díl Solafrizu O 2 díly vody cca – 5,5 °C

Orientační cena za kg bez obalu: 38 Kč vč. DPH . (Tato kapalina je primárně dodávaná bez inhibitorů koroze, ty se po naředění doplňují typy dostupnými na trhu).A nyní pár slov k nemrznoucím směsem:

 

Nemrznoucí směsi do ústředních topení – teplo a klid v zimě přeje připraveným

S klasickým použitím teplonosných nemrznoucích médií se setkáváme nejčastěji v případě kapalin užívaných pro chlazení v automobilech. K nim nyní přistupují i oblasti aplikací kapalin do solárních kolektorů, klimatizačních zařízení i systémů ústředních vytápění využívaných jen v kratších obdobích a jinak vystavených i teplotám pod bodem mrazu.

Na takové kapaliny jsou kladeny značné nároky:

 • maximální měrné teplo
 • vysoká teplotní vodivost
 • minimální měrná viskozita s co nejmenším

kolísáním v rozmezí pracovních teplot

 • vysoký bod varu a nízký bod tuhnutí
 • nezpůsobovat korozi na materiálech

uvedených systémů

 • chemická stálost během používání
 • přijatelná cena

Současné splnění všech těchto požadavků není někdy možné, proto je třeba je vzájemně optimalizovat. Např. u kapalin do automobilů je často upouštěno od požadavku netoxičnosti, zatímco u solárních systémů je na tento požadavek kladen větší důraz. Jak vybrat správný typ nemrznoucí kapaliny? Mezi nejužívanější složku tvořící základ těchto směsí patří monoetylenglykol. Vykazuje řadu výhodných provozních parametrů, ale pro jeho toxicitu se bráníme jeho použití. Při koncentraci v odpadních vodách vyšší než 1 mg/l je nebezpečný. U člověka způsobuje otoky, zduření a poškození cévních stěn, škodlivě působí na nervovou soustavu a ledviny, byl prokázán i silně mutagenní účinek. Tyto skutečnosti vedly a vedou k využívání monopropylengly­kolu, který je k živým organizmům značně šetrnější (je využíván i v kosmetice a léčivech), ale vykazuje horší teplosměnné charakteristiky a je dražší. Pro odpadní vody se povoluje koncentrace 200 x vyšší než pro monoetylenglykol. Proto je používán do nových typů chladících kapalin v automobilech, v systémech ústředních vytápění či pro solární kolektory. Ideální kapalinou by z pohledu zdravotní nezávadnosti byla nemrznoucí směs na bázi glycerinu, avšak teplosměnné charakteristiky jsou již dosti nepříznivé, proto se používá do kapalin jen tam, kde je to nezbytně nutné jak z hlediska životního prostředí, aplikace (ohřev pitné vody a vody k varným účelům), tak materiálů použitých ke konstrukci systémů (lze použít pro solární pryžotextilní kolektory). Vyhovující je směs na bázi etanolu. Technické charakteristiky jsou velmi přijatelné s vyjímkou nízkého bodu varu a hořlavosti, zejména ve vyšších koncentracích. Proto se těchto kapalin využívá jen omezeně.

 

Jak zabránit korozi nejen v potrubí?

Samostatným problémem všech těchto kapalin je jejich vliv na materiály použité pro konstrukci systému ohřevu (především jejich korozní působení). Aby se korozní účinky působení vody i nemrznoucích složek omezily na minimum, jsou používány do těchto směsí inhibitory koroze. S požadavkem dlouhodobé životnosti a použitelnosti zařízení i kapalin nabývá řešení tohoto problému na významu, protože se z nich časem mohou uvolnit agresivní korozní látky. Z těchto důvodů bylo dříve nutné provádět výměnu nemrznoucích směsí v automobilech již po 2 letech provozu. Tak tomu bylo při použití tzv. systémů anorganických sloučenin jako inhibitorů koroze. Vývoj posledních desetiletí ale dospěl k inhibitorům koroze na bázi organických sloučenin, čímž se životnost dodávaných směsí i pro automobily prodloužila až na 5 let. Další pokrok lze očekávat s rozvojem nanotechnologií. Obdobně pokračuje vývoj i u nemrznoucích směsí do systémů ohřevu vody.

Některé firmy nabízejí i bezplatné zkoušení kapalin po několikaletém provozu a současně i doporučení, jaké složky přidat pro další bezproblémový chod. 5 zásad správné volby nemrznoucí kapaliny

 • stanovit předpokládanou teplotu, které bude systém vystaven
 • stanovit objem potřebné směsi
 • zjistit požadavky na zdravotní a ekologickou nezávadnost kapaliny
 • stanovit použité materiály, které jsou ve styku s kapalinou (trubky, kotel, radiátory, trubky v solárních článcích) a podle toho vybrat vhodný inhibitor koroze (pro Solafriz O)
 • ověřit, zda dodavatel nemrznoucí kapaliny je schopen i po letech otestovat nemrznoucí směs a jaké náklady jsou s tím spojené. I při výběru nemrznoucí kapaliny do potrubí platí, že před konečnou volbou je vhodné probrat každý případ individuálně s výrobci použitého systému ohřevu i s výrobci nemrznoucích směsí kapalin.

 

Kontakt

Vladimír Fiala-FIMA Brno

ing.Vladimír Fiala,CSc

IČO 10547827

zaps.do OR u KS Brno,odd.A,vl.22 16.5.1990.

kanc.:Poděbradova 96,

provoz-sklad: Poděbradova 95/97

Brno 612 00

el.pošta: fima.fiala@iol.cz,fima.fiala@seznam.cz

Tel. 608 424 908

Po - Pá výdej a konzultace nejlépe po avizu

7:00 - 17:00 hod. na adrese skladu - Poděbradova 95/97

Prosím objednávky vč.-adresy a telefonu zasílejte

na výše uvedenou el. poštu či adresu kanceláře.

 


 

Odkazy - Doporučujeme

Statistiky návštěvníků

1
59
197108