Na slimáky- a jak.

 

 

Jak na plže -slimáky,hlemýždě a šneky ?

 

Tak se stává, že nejen v biblických dobách přicházejí pohromy v podobě kobylek či jiného hmyzu či živočichů a ničí očekávané úrody. Jedna z nich postihuje poslední desetiletí oblasti téměř celé Evropy nekontrolovatelným množením plžů- slimáků, jejichž původ je v oblasti okolo Pyrenejí (odtud název španělský plž) a v rámci globalizace- dodávek zeleniny a substrátů z těchto oblastí ,se rozšířily až do severní Evropy.Např. v Anglii se objevily v roce 1954 a v Rakousku v roce 1971 a pak i v dalších zemích. Nicméně zápasí s nimi i na jiných kontinentech, takže všude hledají jak je omezit, aby škody byly minimální. Nejčastěji se využívají na trhu nabízené tzv. moluskocidy, tedy přípravky na hubení měkkýšů. Chemické moluskocidy se aplikují pouze při přemnožení měkkýšů, čemuž má předcházet integrovaná ochrana proti škůdcům (zejména preventivní opatření, mechanická a biologická ochrana). Vzhledem k jedovatosti některých moluskocidů by se měly používat tak opatrně , aby nezasahovaly jiné organismy.

 

Jak se řeší „po domácku“ ? Je zveřejněna řada návodů jak čelit invazi plžů:

 • nesnášejí aromatické rostliny- levanduli, tymián, rozmarýn, oregano,muškáty, takže jejich přítomnost je může odpuzovat

 • nesnášejí sůl, takže je-li bariéra ze soli, tak ji nepřekonají

 • mechanický se sbírají do nádoby s mýdlovou vodou, ze které již nevylezou. Někdy se také sbírají do horké vody, nebo do nádoby a pak se zmrazí v mražáku. Řešením bývá i jejich usmrcení (obvykle v podvečer) přímo v místě výskytu

 • také se někdy používá rozsypaných skořápek vajec, pilin, křemeliny, zbytků kávy ,které jim činí potíže při pohybu či je odpuzují, i když tyto způsoby se považují jako málo účinné

 • okolo chráněných rostlin lze umístit měděné plechové plůtky. Při styku s nimi dostávají plži náboj a bariéru nepřekonají. Vhodné je spíše pro ochranu jednotlivých rostlin, nebo malých ploch

 • pivní lapače- do nádoby umístěné pivo láká plže, a ti z vhodně konstruované nádoby již nevylezou

 • může pomoci i postřik kávou - jak rostlin, tak plžů.

 • používá se i postřik rostlin výluhem z mechu vyhrabaného např. z trávníku. (50 g suchého mechu na litr vody)

 • další možností je stříkání plžů čpavkovou vodou
 • využít lze i fosforečnanu železitého (vyskytuje se i v přírodě jako hornina (v USA je schválen jako potravinový doplněk- snižuje krvácení z nosu apod.) ,který po pozření v kombinaci s návnadou (obvykle se dává 1-3 % s otrubami, šrotem apod.) způsobuje pocit sytosti a plži tak hynou hladem,který nepociťují.

Na trhu nabízené komerční přípravky jsou na bázi metaldehydu,methiocarbu,fosforečnanu železitého a makroorganismů :

 

-metaldehyd - požerový a dotykový jed, účinkuje rychle, vyvolává nadměrnou sekreci slizu a tím dehydrataci. Neúčinný je na loukách, tam stačí plži vyrovnat ztrátu vody. V některých zemích lze používat v biozemědělství, ale pouze ve spojení s lapáky (ne přímo na zemi). Pro včely neškodný. Doporučuje se použití spíše za suššího počasí. Přestože je metaldehyd méně škodlivý, než methiocarb,stále je to jed a je tudíž nebezpečný! Např. se uvádí i otravy kočky domácí metaldehydem: „Metaldehyd vyvolává působením žaludečních šťáv acidózu. Vzniká zánět žaludku a střev, projeví se zvracení, slintání, třesy, poruchy koordinace pohybu. Kočky se mohou otrávit pozřením návnady na slimáky.“

  V ČR je schválený

  Vanish Slug Pellets ( obsah účinné látky metaldehydu v balení: 4 %), granulovaná návnada.Dávka: 15 - 30 kg/ha ( 1,5-3 g/m2). Nesmí přijít do styku se zeleninou, třeba rozhodit okolo. Balení pro maloodběratele bývá 200 g.

Další v ČR neschválené obchodní značky metaldehydu: Antimilice, Ariotox, Cekumeta, Deadline, Halizan, Limatox, Limeol, Meta, Metason, Mifaslug, Namekil, Slug Death, Slug Fest Colloidel 25, Slugit, Slug-Tox

 

  -methiocarb -dotykový, požerový a nervový jed. Inhibuje aktivitu enzymu cholinoesterázy. Neblokuje cholinesterázu ireverzibilně, tzn. že po interakci s enzymem se může aktivní část pesticidu od enzymu odpojit a po jisté době (poločas hodiny-dny) dochází k reparaci poškozeného enzymu, který obnoví opět svoji funkci. Hubí hmyz, roztoče a měkkýše,odpuzuje ptáky a drobné hlodavce. Nebezpečný je pro včely (jedovatý), ryby a zvěř. Způsobuje také poruchy u žížal a u střevlíkovitých hmyzů. Nesmí se používat v biozemědělství. Nutná je 14-denní ochranná lhůta- po tuto dobu se nesmí konzumovat ošetřené plodiny. Doporučuje se spíše v chladnějším počasí a za vlhka.

V ČR je schválený

  Mesurol Schneckencorn ( obsah účinné látky methiocarbu v balení: 2 %), návnada k přímému použití. Dávka 5 kg/ha ( 0,5 g / m2 nebo 45 granulí na m2). Nesmí přijít do styku se zeleninou, třeba rozhodit okolo na cestičky. Ochranná lhůta je 2-3 týdny. Jedovatý pro včely. Toxicita pro užitečné organismy: slabě toxický pro drabčíkovité. Velmi silně toxický pro dravé roztoče , hladěnkovité , slunéčkovité , blanokřídlé, mšicomarovité .

   

V ČR je schválený

- fosforečnan železitý - požerový jed, narušuje metabolismus vápníku, snižuje žravost a následně působí vyhladovění plžů. Použití v biozemědelství je podmínečně přípustné. Je to nejméně toxický moluskocid (pro člověka a necílové organizmy). V přírodě se vyskytuje jako minerál strengit.

  Ferramol Schneckenkorn ( obsah účinné látky fosforečnanu železitého je 9,9 g/kg), granulovaná návnada. Dávka: 5 g/m2. Přípravek je extrémně odolný proti vlhkosti, ochranná lhůta žádná.

  V USA jsou na trhu např. přípravky Ferramol Max a Sluxx, které obsahují 30 g fosforečnanu železitého na 1 kg návnady a First Choice Sluggo Snail and Slug Bait s 1% obsahem.

Také lze použít biopřípravků, z nichž je v ČR schválený

 

  Nemaslug, bioagens na bázi makroorganismů působících proti škodícím plžům.

   

  Další látky s moluskocidním účinkem:

Kofein,niklosamid,síran hlinitý, tributylcínoxid a proti vodním plžům modrá skalice a kyselina citronová.

S využítím informací na internetu, zejména Wikipediích ,

sestavil ing. Vladimír Fiala,CSc.

 

 

Kontakt

Vladimír Fiala-FIMA Brno

ing.Vladimír Fiala,CSc

IČO 10547827

zaps.do OR u KS Brno,odd.A,vl.22 16.5.1990.

kanc.:Poděbradova 96,

provoz-sklad: Poděbradova 95/97

Brno 612 00

el.pošta: fima.fiala@iol.cz,fima.fiala@seznam.cz

Tel. 608 424 908

Po - Pá výdej a konzultace nejlépe po avizu

7:00 - 17:00 hod. na adrese skladu - Poděbradova 95/97

Prosím objednávky vč.-adresy a telefonu zasílejte

na výše uvedenou el. poštu či adresu kanceláře.

 


 

Odkazy - Doporučujeme

Statistiky návštěvníků

1
59
197108